Thursday, 20 November 2008

Grafitti shot (Japan)

No comments: